کرمان
چند نرخی بودن ارز رانت به وجود می‌آورد ۱۶ آبان ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

چند نرخی بودن ارز رانت به وجود می‌آورد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در اقتصادهایی که ارز چند نرخی وجود دارد شاهد ایجاد رانت و فساد هستیم.

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کارت‌ اعتباری به مردم بدهد ۰۲ آبان ۱۴۰۰
کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کارت‌ اعتباری به مردم بدهد

اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.