کریمی قدسی
فتنه سال ۸۸ سخت تر و دشوارتر از مقابله با دشمن در جنگ تحمیلی بود ۰۹ دی ۱۴۰۰

فتنه سال ۸۸ سخت تر و دشوارتر از مقابله با دشمن در جنگ تحمیلی بود

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی: بنا بر گفته فرماندهان ارشد جنگ تحمیلی فتنه سال 88 سخت تر و دشوارتر از هشت سال مقابله با دشمن تا بن دندان مسلح بعثی بود.