کسب رکورد
تحقق جهش تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران 02 فروردین 1400

تحقق جهش تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

طی مصاحبه ای با معاون فنی و بهره برداری آقای مهندس خطیبی کسب رکورد تولید سال ۹۹ را پس از ۴ سال ۴۷۲۰۴۷ تن بیان نمود.