کشورهای حاشیه نوروز
فردا، برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور نمایندگان کشورهای حاشیه نوروز، و مقامات کشوری و بین المللی در سنندج ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
مدیرکل میراث فرهنگی کردستان خبر داد؛

فردا، برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور نمایندگان کشورهای حاشیه نوروز، و مقامات کشوری و بین المللی در سنندج

یعقوب گویلیان مدیر کل میراث فرهنگی کردستان با اشاره به ثبت ملی آرمرده بانه به عنوان شهر ملی شالبافی از ثبت ملی روستای دیوزناو سروآباد به عنوان روستای ملی ارغوان بافی و ثبت روستای کاکوی سفلی دهگلان به عنوان روستای ملی گلیم بافی خبر داد.