کلاس درس
تلاش برای احیا واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل آبادان/ آبادان به بیش از ۵۰۰ کلاس درس نیاز دارد ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

تلاش برای احیا واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل آبادان/ آبادان به بیش از ۵۰۰ کلاس درس نیاز دارد

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: در حال حاضر آبادان به ۵۲۶ کلاس درس نیاز دارد تا به متوسط سرانه ملی نزدیک شویم و در همین راستا نیز دولت قول داده که در طی ۵ سال اتفاقات خوبی در ساخت مدارس رخ دهد.