کلای اساسی
راهکار هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی به جای حذف ارز ترجیحی ۲۹ دی ۱۴۰۰

راهکار هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی به جای حذف ارز ترجیحی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی به مخالفت با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد.