کمیته عالی فرهنگی و اجتماعی
پنجمین مرحله کمک های مؤمنانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ماه مبارک رمضان ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

پنجمین مرحله کمک های مؤمنانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ماه مبارک رمضان

به همت کمیته عالی فرهنگی و اجتماعی تعدادی بسته معیشتی برای نيازمندان شهرستان اهواز و کارون تهیه و توزیع گردید.