کمیته عالی فرهنگی و اجتماعی
پنجمین مرحله کمک های مؤمنانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ماه مبارک رمضان 21 اردیبهشت 1400

پنجمین مرحله کمک های مؤمنانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ماه مبارک رمضان

به همت کمیته عالی فرهنگی و اجتماعی تعدادی بسته معیشتی برای نيازمندان شهرستان اهواز و کارون تهیه و توزیع گردید.