کمیسیون‌های تخصصی مجلس
ابهام در سرنوشت مصوبه‌های کلیدی مجلس | اخذ مالیات از خودروهای لوکس؛ رتبه‌بندی معلمان و رفع انحصار بازار خودرو هم به اجرا نرسیده اند ۰۸ اسفند ۱۴۰۰

ابهام در سرنوشت مصوبه‌های کلیدی مجلس | اخذ مالیات از خودروهای لوکس؛ رتبه‌بندی معلمان و رفع انحصار بازار خودرو هم به اجرا نرسیده اند

مجلس یازدهم در پایان دومین سال فعالیت خود همچنان مسیر پرفراز و نشیبی تا تصویب و تأیید نهایی برخی از مهم‌ترین طرح‌ها، لوایح و مصوبات محوری خود دارد. برخی با نقطه‌نظرات مختلف نمایندگان هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند.