کمیسیون اقتصادی خبرگان رهبری
بررسی اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها درکمیسیون اقتصادی خبرگان رهبری ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بررسی اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها درکمیسیون اقتصادی خبرگان رهبری

جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری با موضوع بررسی اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و ارز ترجیحی برگزار شد.