کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
شروع رسیدگی به طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری ۲۳ دی ۱۴۰۰

شروع رسیدگی به طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شروع رسیدگی به طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری خبر داد