کمیسیون تلفیق بودجه سال1401
تداوم پرداخت ارز ترجیحی یعنی واریز ۳۶۰هزار میلیارد تومان به جیب ۱۰۰ نفر ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

تداوم پرداخت ارز ترجیحی یعنی واریز ۳۶۰هزار میلیارد تومان به جیب ۱۰۰ نفر

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به استمرار پرداخت ارز 4200 تومانی در سال آینده با تایید کمیسیون تلفیق گفت: این کار یعنی 360 هزار میلیارد تومان منافع که به جیب 100 نفر می‌رود.

انتقاد دبیر دفتر تحکیم وحدت از خرید سربازی ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

انتقاد دبیر دفتر تحکیم وحدت از خرید سربازی

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: این استدلال که در عوض پرداخت پول برای خرید سربازی، سرباز جدید به خدمت گرفته شود، اشتباه است و عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند.