کمیسیون شوراهای مجلس
مجلس به دنبال تأسیس یک سازمان برای مسائل مهاجران ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

مجلس به دنبال تأسیس یک سازمان برای مسائل مهاجران

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: طرح ساماندهی مهاجران تحت عنوان تاسیس سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون شوراها در حال بررسی است که این طرح، به موضوع ساماندهی مهاجرت اتباع کشورهای بیگانه می‌پردازد.