کمیسیون شوراها
ورود کمیسیون شوراها به موضوع حواشی اصلاح نظام یارانه‌ها ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ورود کمیسیون شوراها به موضوع حواشی اصلاح نظام یارانه‌ها

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع واکنش‌های مردمی درخصوص اصلاح نظام یارانه‌ها و پیگیری تشکیل جلسه با وزارت کشور به منظور بررسی ابعاد این موضوع خبر داد.