کمیسیون صنایع،
وزیر ارتباطات برای پاسخ به سوالات نمایندگان به کمیسیون صنایع مجلس می‌آید ۰۸ بهمن ۱۴۰۰
هفته اینده؛

وزیر ارتباطات برای پاسخ به سوالات نمایندگان به کمیسیون صنایع مجلس می‌آید

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته آینده به منظور پاسخ به سوالات نمایندگان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌آید.