کم کاری
شایسته‌سالاری را جایگزین فامیل سالاری کنید ۱۴ بهمن ۱۴۰۰

شایسته‌سالاری را جایگزین فامیل سالاری کنید

معاون وزیر کشور اخیراً درباره رشد ناهنجاری‌های اجتماعی هشدار داد و نسبت به عواقب آن اظهار نگرانی کرد لکن هشدار وی تأثیر و پیامد محسوسی در جامعه و نزد مسئولین به همراه نداشت.