کولبری جوانان کردستان،
کولبری به یک شغل در بین جوانان کردستان تبدیل شده است ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
شیوا قاسمی پور نماینده مریوان و سرو آباد در جلسه شورای اداری سروآباد:

کولبری به یک شغل در بین جوانان کردستان تبدیل شده است

نماینده مردم شهرستان های سروآباد و مریوان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از معضلات و مشکلات مهم شهرستان سروآباد بحث کولبری است که باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی این معضل از بین برود.