کوی مهدیس
کار آسفالت و تسطیح معابر کوی مهدیس آغاز شد ۰۳ اسفند ۱۴۰۰
شهردار اهواز خبر داد:

کار آسفالت و تسطیح معابر کوی مهدیس آغاز شد

شهردار اهواز روز گذشته دوم اسفندماه در بازدید از کوی مهدیس گفت: محله مهدیس یکی از محلات وسیع و اصولی ساز شهر است که نقشه معابر آن طبق اصول شهرسازی ساخته‌شده. این منطقه در جنوب منطقه هشت شهرداری قرار دارد اما به‌لحاظ برخورداری از خدمات، کمتر به آن رسیدگی شده و جزء مناطق و محلات کم برخوردار شهر است.