کیوان بهرامی،
میزان دریافتی حقوق اعضای شورای شهر سقز ۰۷ فروردین ۱۴۰۱
بهرامی رئیس شورای شهر سقز اعلام کرد:

میزان دریافتی حقوق اعضای شورای شهر سقز

رئیس شورای شهر سقز،میزان حق الجلسات اعضای شورای شهر سقز در دوره ششم را اعلام‌نمود و در اختیار رسانه ها قرار داد