کیومرث سرمدی واله
تعارض منافع در صنعت دارو بیداد می کند ۲۲ آبان ۱۴۰۱

تعارض منافع در صنعت دارو بیداد می کند

نماینده مردم اسدآباد در مجلس با تاکید بر تعارض منافع در صنعت داروی کشور، نسبت به احتکار، کمبود و گرانی دارو انتقاد کرد.

اعضاى کمیسیون اجتماعی در راستای سفرهای نظارتی به استان ها وارد استان خوزستان شد ۲۲ دی ۱۴۰۰

اعضاى کمیسیون اجتماعی در راستای سفرهای نظارتی به استان ها وارد استان خوزستان شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی از ورود اعضای این کمیسیون به استان خوزستان جهت بررسی مشکلات و آسیب های اجتماعی موجود در این منطقه خبر داد.