گسترش
زمان زیادی تا پایان کرونا مانده است ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
دبیر کل سازمان ملل:

زمان زیادی تا پایان کرونا مانده است

دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به هدف واکسینه کردن ۷۰ درصد از جمعیت جهان در مقابل بیماری همه‌گیر کووید -۱۹ داریم، اظهار داشت زمان زیادی تا پایان همه‌گیری کرونا باقی مانده است.