گوسفند
شرکت‌های قلدر مطالبات شهرداری اهواز را نمی‌دهند ۱۵ دی ۱۴۰۰

شرکت‌های قلدر مطالبات شهرداری اهواز را نمی‌دهند

عضو شورای شهر اهواز با اشاره به مشکلات و وضعیت ورودی‌های اهواز گفت: سامان‌دهی ورودی‌های شهری که بدتر از یک شهر جنگزده است تنها بر عهده ارگان شهرداری نیست، امکانات و توانایی شهرداری به تنهایی پاسخگوی رفع این مشکل نیست و باید همه نهادهای مربوطه از حالت نظاره‌گری خارج شوند.